Sexklubb med ulike temaer. Innslipp i ca to timer fra åpningstid. Se hjemmesiden for aktuelle tema.