Sexklubb med olika tema. Insläpp ca två timmar efter att klubben öppnat. Se hemsida för aktuella teman.