Fetish Fashion Denmark är dels en butik och dels en infoguide till fetschmiljön i Danmark.