Klubbkväll på SLM Malmö. För dressed se vår hemsida.