Delar av Regnbågsmässan är skriven på uppdrag av EKHO Stockholm och den har sedan utvecklats tillsammans med människor kring Eskilstuna Spring Pride och Eskilstuna församling. Präster, diakoner, musiker och frivilliga från Eskilstuna tjänstgör.

Förbönsdelen har fått en större plats med möjlighet till personlig förbön och symbolhandlingar för det innerliga samtalet med Gud.

Kollekten som tas upp går alltid till ett projekt/ändamål som överenskommits med Eskilstuna Spring Pride och som stödjer HBTQ-personers rättigheter runtom i världen.

Du behöver inte vara uttalat kristen eller HBTQ-person för att delta i mässan. Den vill erbjuda en möjlighet för var och en att få komma i stillhet med hela sin person och dela en stund på livets väg.