Pride House består av seminarier, debatter och andra evenemang på Clarion Hotel Stockholm.

Mer information om dagens arrangemang hittar du via länkarna.

12:00 Allt du vill veta om våld!
Möt kuratorerna på RFSL Stödmottagning som svarar på frågor som: Vad är våld? Hur kan en som närstående eller vän kan stödja någon som blivit utsatt av en partner? Är det min kompis gör mot sin partner olagligt? Hur går en polisanmälan till?
Tisdag-fredag har RFSL Stödmottagning har frågestund i Pride House. Då finns möjlighet att enskilt ställa frågor om allt från gråzonssex till motståndsstrategier om en är rädd.
Du kan ställa din fråga genom att sms:a in den till mobil nr 0760-310989.
Vill du boka tid för rådgivning eller samtal ring 020-341316
Arrangör: RFSL

Arrangör: RFSL

12:00–12:45 Fundamentalisterna som uppmuntrar hbt-hatet. Om den fasansfulla situationen i Uganda.
Våldet mot hbtq-personer i Uganda har inte minskat. Lagen som gick under namnet "Kill the gays bill" stoppades, men inte hatet och våldet. Den nyväckta, evangelikala rörelse som sponsras av starka amerikanska intressen fortsätter att sprita hatpropaganda. I reportageboken Fundamentalisterna - de nya kyrkorna och hatet mot hbtq-personer följer Annika Hamrud, Najjuma, Fred, Susan och andra personer som drabbas av hatet. Hon söker också upp de svenska kyrkor som inte drar sig för att samarbeta med pastorer i Uganda som lobbar för dödsstraff för homosexualitet.

Boken är ett reportage om vanliga människor som lever i ett samhälle där homofobin och hatet är ständigt närvarande – hos myndigheter, föräldrar, grannar och skolkamrater. Men också där en stark aktivism och budskapet om kärlek existerar.

Arrangör: Natur & Kultur

12:00–12:45 Vad vill Sveriges hbtqi-minister?
Ett samtal mellan RFSL, RFSL Ungdom och Åsa Lindhagen (MP), minister i regeringen med ansvar för hbtqi-frågor, om regeringens politik för hbtqi-personers rättigheter.
Arrangör: RFSL

12:00–12:45 Fortfarande ingen fri rörlighet för regnbågsfamiljer
Villkoren för om föräldraskap som fastställts utomlands kan erkännas i Sverige eller inte ser olika ut beroende på om föräldrarna är ett samkönat eller ett olikkönat par. Detta drabbar både familjer som flyttar till Sverige och familjer med anknytning till Sverige som bor utomlands. Lagstiftningen måste ändras så att denna diskriminering upphör. Frågan har vid ett flertal tillfällen prövats i de svenska förvaltningsdomstolarna, men det har ännu inte kommit någon vägledande dom på området. Nu kan frågan komma att tas upp i Europadomstolen. RFSL går tillsammans med två jurister igenom varför läget ser ut som det gör och vad som är på gång både politiskt och juridiskt i denna fråga.

Moderator: Sandra Ehne, förbundsordförande för RFSL Kerstin Burman, jurist Emmi Kjälled, jurist Anna Nordqvist, sakkunnig i familjefrågor på RFSL
Arrangör: RFSL

12:00–12:45 Är du nästa styrelseledamot inom Stockholm Pride?
Är du nyfiken på vad det innebär det att vara förtroendeval inom Stockholm Pride? Eller hur är det att sitta i Stockholm Prides styrelse? På detta seminarium kommer du få veta mer om hur en kan engagera sig i föreningen Stockholm Pride och möjlighet att ställa frågor till förtroendevalda i föreningen.
Arrangör: Stockholm Pride

12:00–12:45 Närståendeseminarium
I detta panelsamtal diskuteras det runt närstående och de problem och utmaningar som kan uppkomma när en i familjen kommer ut som transperson.
Arrangör: Transföreningen FPES

12:00–12:45 Rainbow Riots India
Indiens första öppet queera artister i samtal med den svenske artisten och aktivisten Petter Wallenberg
Efter över 150 års kriminalisering är nu alla indier fria att älska, sedan den brittiska koloniallagen mot samkönade relationer avskaffades i Indien för nästan ett år sedan. Det är en tid av frigörelse för landets hbtq-personer, och mitt i händelsernas centrum befinner sig den svenske artisten och aktivisten Petter Wallenberg, grundare av den internationella hbtq-organisationen Rainbow Riots. Sedan två år tillbaka har han varit i Bombay och skapat det nya albumet "Rainbow Riots India" i samarbete med Indiens första öppet queera sångare och dansare. Projektet har uppmärksammats över hela Indien där medierna utnämnt första singeln "Love is Love" till Indiens första Pride-låt. Under Stockholm Pride i år uppträder Wallenberg och hans indiska samarbetspartners med musikmaterialet LIVE, och det blir första gången indiska artister någonsin uppträtt på en internationell Pride-scen.

Inför detta får ni här möta gruppen i ett intimt samtal. 

I samtalet medverkar medlemmar ur Dancing Queens, Indiens första trans-dansgrupp som är del av det uråldriga indiska trans-community som anses ha gudomliga krafter och Tropical Marca, Indiens första queer-rappare som också är drag queen. Gruppen kommer att berätta om arbetet med Rainbow Riots India men också om hur det är att leva som hbtq-personer i världens folkrikaste land där samkönad kärlek just blivit lagligt.


"När jag kom till Indien första gången för två år sedan var det fortfarande olagligt att vara gay. Sedan dess har en revolution startat. Kom och möt pionjärerna från Indiens regnbågsrevolution, säger Petter Wallenberg.”

Arrangör: Rainbow Riots

12:00–12:45 Hbtqi i klassrum och undervisningslokaler
Hur får vi in relevant hbtqi-kunskap i universitetens och högskolornas utbildningsprogram inom området "människovårdande utbildningar"? T.ex. lärarutbildningar, läkarutbildningar, vårdutbildningar, socionomutbildningar, psykologutbildningar, juristutbildningar, polisutbildningar, osv.
Arrangör: RFSL

12:00–12:45 Vem är säkraste ligget? Har du fattat grejen? Ett samtal om säker och osäker sex i tider av smittfri hiv och PrEP
Sommaren 2018 presenterades resultaten från den så kallade PARTNERII-studien som genomförts vid 75 europeiska kliniker och som bekräftar att behandlad hiv är smittfri. I studien deltog 783 samkönade manliga par där den ena lever med behandlad hiv och den andra utan hiv. Paren rapporterade drygt 77 000 kondomlösa anala samlag, utan ett enda fall av hivöverföring.
Trots att hiv inte kan överföras från en person med behandlad hiv vittnar människor om att de återkommande avvisas, eller till och med möts av hat, i dejtingsamanhang på grund av sin hivstatus.
Vad beror detta på? Är det okunskap som är orsaken och kan vi förändra attityder med information? Tillsammans med Axel som själv lever med hiv, Marcos som inte gör det och överläkare Sven Grützmeier, diskuterar vi vem som egentligen är det säkraste ligget, stigmat kring hiv förr och nu och varför de inte väljer vem de ligger med utifrån hivstatus. De senaste åren har PrEP, dvs hiv-mediciner som en hiv-negativ person tar för att undvika att få hiv blivit omtalat. I samtalet lyfter vi och problematiserar därför även detta och vad som händer med samtalet och kunskapen om hiv när användningen av PrEP ökar.
Arrangör: Posithiva Gruppen

13:00–13:45 Our spaces, our rights: mobilization of trans*communities in Eastern Europe
Arrangör: RFSL

13:00–13:45 Kan transpersoner verka på lika villkor inom scen och film?
Historiskt sett har transperspektiv och konstnärer med transerfarenhet varit kraftigt marginaliserade inom svensk film-och scenkonst. Vi har hört vittnesmål om allt från diskriminering till frågor som "vilka roller kan du spela". Men hur ser det ut idag? Har branschen hört vittnesmålen och tagit till sig av kritiken? Har konstnärer med transerfarenhet börjat antas till de konstnärliga högskolorna? Tar castare och arbetsgivare sitt ansvar? Tillsammans med yrkesverksamma inom film och teater tar vi reda på hur läget ser ut.
Arrangör: Teaterförbundet

13:00–13:45 Välkommen att lyssna på författaren Fredrik Ekelund/Marisol M
Hen berättar historien bakom romanen Q där hen beskriver hur hen upptäcker sin egen transidentitet och hamnar i en kris som leder till skilsmässa och ett helt nytt liv. Köpenhamn blir frihetens ort, där nya vägar prövas och nya bekantskaper väntar. men det är en kluven tillvaro. I Malmö finns skammen och sorgen och snart är det gamla livet omöjligt att upprätthålla.

Vad innebär det att vara man, att vara kvinna eller att uppleva sig vara både och? Q är ett skoningslöst existentiellt drama om livets svåraste val.

Sedan några månader tillbaka är Fredrik Ekelund/Marisol M medlem i FPES’ (Full Personality Expression Sweden) styrelse.
Arrangör: Transföreningen FPES

13:00–13:45 Hur får vi inkluderande skol- och vårdverksamheter?
Vad tjänar verksamheter inom vården och skolan på att bli mer inkluderande? Mycket! Och det svenska samhället lika så. Flera verksamheter HBTQ+- säkras och arbeta mer inkluderande. Hur når vi dit?
Lärarförbundet Student och Vårdförbundet Student har länge arbetat för att normkritiska perspektiv ska genomsyra våra utbildningar. Det är ingen självklarhet och det är heller inte en självklarhet att våra framtida arbetsplatser arbetar inkluderande. Skolan och vården måste aktivt arbetat internt för att bli inkluderande verksamheter. En väg dit är att HBTQ- certifierad av RFSL, en väg är att arbeta med normkritiskt perspektiv under våra utbildningar. Under seminariet kommer RFSL att presentera processen bakom HBTQ certifieringen. Därefter kommer det att föras ett samtal kring erfarenheter med lärare och vårdpersonal som genomgått processen i sina verksamheter.
Arrangör: Lärarförbundet

13:00–13:45 Nytt i familjepolitiken
Flera lagändringar på familjeområdet infördes vid årsskiftet, vilket öppnar upp för fler vägar till föräldraskap än tidigare. Förra året uppdaterades också adoptionslagstiftningen och det finns förslag på en föräldrapresumtion för alla gifta par. Vad är det egentligen som gäller efter årsskiftet och vad har vi kvar att arbeta för?
Arrangör: RFSL

13:00–13:45 Queer teologi
Queerteologi, vad är det? Johanna Wikberg från EKHO föreläser om hur tro och hbtq tillsammans kan skapa mening och hopp - både i församlingslivet och hos var och en av oss. Teologin kan inspirera kampen för allas lika värde och utmana förtryckande tankar om vem som kan vara skapad till Guds avbild och inte.
Kanske tänker du på Bibeln som problematisk för hbtq-personer, men det finns också bibelpassager som lästs av hbtq-personer under hundratals år, verser som bekräftar hbtq-personers erfarenheter och liv.

Johanna Wickberg är ordförande i Riksförbundet EKHO - ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer och prästkandidat för Göteborgs stift, Svenska kyrkan.
Arrangör: EKHO Stockholm

13:00–13:45 Rövolution
I denna föreläsning lär du dig att njuta av flera former av analsex, får en rövhistorisk tillbakablick och tips och trix för att njuta mer av din röv!

Arrangör: Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU)

14:00–14:45 Kan man lita på lärarna?

Hur skolan kan arbeta med aktivt stöd med HBTQI i en tid som allt mer påverkas av högerpopulistiska vindar
Vi vill under seminariet diskutera den ryggrad vi gemensamt har att vila på i dessa frågor och hur vi som kår gemensamt kan stå emot och arbeta aktivt emot den högerpopulistiska våg av tankar som allt mer strömmar genom vårt samhälle och som riskerar att drabba HBTQI-rättigheterna i svensk skola.
I en tid och ett samhälle som allt mer under senare år får dras med en allt tydligare påverkan av högerpopulistiska tankar och åsikter är det otroligt viktigt att aktivt arbeta emot de influenser som direkt strider emot mänskliga rättigheter och där har skolan en viktig roll att fylla. Med hjälp av lärarnas yrkesetiska principer finns mycket hjälp och stöd att få i arbetet med HBTQI-frågor och yrkeskåren måste aktivt använda sig av vår yrkesetik som en del i det förebyggande och pågående arbetet med dessa frågor.

I seminariet kommer vi diskutera och problematisera principerna ”påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall genom aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på.” och ”påtala och engagera sig mot sådana utvecklingstendenser och handlingar i skola och samhälle som kan skada eleverna.”(www.läraresyrkesetik.se) Vidare har lärare i sina yrkesetiska principer bland annat som grund att alltid möta elever med respekt för deras individer samt att inte diskriminera någon med avseende på sexuell identitet vilket medför att Sveriges lärarkår har ett mycket stort ansvar i arbetet kring dessa frågor.

Vi vill under seminariet diskutera den ryggrad vi gemensamt har att vila på i dessa frågor och hur vi som kår gemensamt kan stå emot och arbeta aktivt emot den högerpopulistiska våg av tankar som allt mer strömmar genom vårt samhälle och som riskerar att drabba HBTQI-rättigheterna i svensk skola.
Arrangör: Lärarförbundet

14:00–14:45 Äldre HBTQ-personers livsvillkor
Seminariet visar på det mångfacetterade i begreppen ”äldre”, ”HBTQ” och ”livsvillkor” och därmed på hur olika äldre HBTQ-personers livsvillkor kan vara. Det rör sig om mer än om hur det kommer att bli när man blir beroende av hemtjänst och äldreomsorg. Hur skiljer sig t.ex. äldre HBTQ-personers livsvillkor från yngres och vad beror det på?
Arrangör: Transföreningen FPES

14:00–14:45 Vad är diskriminering och vilket skydd finns för hbtq personer som utsätts för diskriminering

Anna Stendin från Antidiskrimineringsbyrån Uppsala reder ut begreppen och berättar om vilket stöd en antidiskrimineringsbyrå kan ge till personer som utsätts samt hur diskriminering kan förebyggas.

Du får grundläggande kunskap om vad diskriminering är, vem som skyddas, hur skyddet ser ut och vart du kan vända dig. Vi behandlar:

• Vad innebär är diskriminering enligt lagen; vilka är diskrimineringsgrunderna, vilka former av diskriminering finns det, vem är skyddad och vilka områden är skyddade?
• Vart kan jag vända mig om jag blivit diskriminerad? Hos vem kan jag få stöd?

Ett samarrangemang av Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Sensus studieförbund, Svenska Kyrkan Stockholms Stift.


Arrangör: Sensus Studieförbund

14:00–14:45 Kan man vara öppet gay och jobba på sfi, svenska för invandrare?
Kan man vara öppet gay och jobba på sfi, svenska för invandrare?
Jonas Storm har arbetat på sfi, svenska för invandrare sedan 2008.Han kommer att dela med sig av sina erfarenheter, hur det är att vara öppet gay och hur det tas emot bland elever från jordens alla hörn.
Varmt välkomna!


Arrangör: Jonas Storm

14:00–15:00 Filmrummet: Hur mår den svenska queerfilmen?
Under Pride bjuder Filmrummet in till ett samtal om svensk queerspelfilm med utgångspunkt i två aktuella filmer med queertema, ”And Then We Danced” och ”Jag kommer hem igen till jul”, båda med svensk premiär i höst.
Varför har det gjorts så få svenska spelfilmer med queertema de senaste åren? Hur skildras queer i svensk film idag? Och vad kan vi lära av internationella succéer? Regissörerna Ella Lemhagen och Levan Akin samt producenten Mathilde Dedye samtalar med Svenska Filminstitutets konsulent för lång spelfilm Madeleine Ekman.

Ella Lemhagens ”Jag kommer hem igen till jul”, som är baserad på Peter Jöbacks erfarenheter och texter, har en queer huvudkaraktär men där temat i stort sett är okommenterat. Filmen handlar om världsstjärnan Simon som kommer hem till Sverige för att fira jul, med allt vad det innebär av gamla familjeroller men också begravda familjehemligheter.

Levan Akins ”And Then We Danced”, med bejublad premiär i Cannes, har ett mer tydligt queertema och utspelar sig i den könskonservativa och homofoba georgiska dansvärlden. Den unga dansaren Merab ställs inför sitt livs utmaning när han förälskar sig i sin största rival på danskompaniet.

”And Then We Danced” har svensk premiär den 11 sep, ”Jag kommer hem igen till jul” den 8 november.

Arrangör: Svenska Filminstitutet

14:00–15:30 Könsbekräftande vård har gjort stora framsteg – vad är nästa steg?

Könsbekräftande vård har gjort stora framsteg – vad är nästa steg?

Det är glädjande att allt fler unga transpersoner i vår region vågar söka vård och att tillgången på könsbekräftande behandlingar blivit bättre. Det handlar om människors rätt att vara den de är, men också om att vi vet att behandlingen får fler att må bättre. Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar hur vården fungerar idag och om hur vi utvecklar den.

Arrangör: Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad

14:00–15:30 Snippa, oskuldsgardin och åderpåle - Språk och sexualitet
Klitorisollon, periskopkuk, outercourse – varför behöver vi nya ord kopplade till sexualitet?
Gör det någon skillnad om vi säger slidkrans eller mödomshinna, pratar om penetrerande
eller omslutande sex?
Svaret är ett rungande JA! När det kommer till vår språkliga palett av sexord ter den sig
sorgligt fattig på nyanser och i många fall saknar den till och med ord för vissa fenomen. Det
fattas helt enkelt ord som specifikt beskriver det vi talar om.
Det blir särskilt tydligt när vi ska prata om ofrivilligt sex. Det språk vi har att tillgå är ett språk
som inte är skapat för den som upplevt maktlöshet – det är ett förövarspråk.
Nyord, förövarspråk och genusskillnader när vi pratar om könsorgan och kropp är några av
ämnena som kommer diskuteras i detta panelsamtal!

Arrangör: Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU)

14:30–16:00 Gör inte skillnad på människor
Gör inte skillnad på människor- är biskop Eva Brunnes valspråk.
När biskop Eva tillträdde var hon världens första öppna homosexuella biskop. I höst går biskop Eva i pension, i detta samtal får hon en chans att reflektera över teman som att vara kristen, kvinna, feminist, homosexuell och biskop.
Arrangeras av Svenska kyrkan Stockholm stift, Sensus Stockholm Gotland och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr.
Arrangör: Svenska Kyrkan

15:00–15:45 Community Healing & Resistance Workshop
With discussion and creative practices, we will explore the connection among healing, resistance, and creativity in our queer and trans communities. Together we will strategise, share, and develop self-care and community healing tactics, tools, and resources. Special attention will be paid to the need for trauma processing for LGBTQ asylum seekers, and a new project being launched at RFSL Stockholm Newcomers will be introduced.
Anna Renée Winget, Ph.D (they/them)

Dr. Winget recently received their Ph.D from Universities of California, Irvine and San Diego where they wrote their thesis, Performing Possibilities: Trans-Healing in Activist Performance. They are interested in utilising performance as a tool for healing, community building, and decolonising, and work particularly with queer and trans communities. They are working on book projects on queer and trans healing as well as queer and trans feminisms in performance. Dr. Winget is now Project Manager RFSL Stockholm to develop and implement programming that promotes mental health for Newcomers.
Arrangör: RFSL

15:00–15:45 Att leva normöverskridande med transidentitet - en livsresa
Välkommen på en föreläsning med Emilia Larsdotter.

En resa från en barndom med förbjudna tankar till ett liv fjärran det som förutspåddes. Emilia talar om att leva normöverskridande med transidentitet. En livsresa bortom normer och sociala förväntningar. Ett liv med tvära kast, djupa tankar och svåra beslut med döden och ångesten som följeslagare.
Föreläsningen handlar om Emilias livsresa, om hur hon gick från den förbjudna flickdrömmen som barn om att leva fri och stark i en förtrollad värld till hur hon hypermaskuliniserade pga av stigmat och de hårda strukturella normer som finns i samhället och gömde sig i en miljö där ingen ifrågasätter ens identitet, ingen ställer några personliga frågor och där en försvinner in i en stor organisation. En resa från balettsalar till militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, en resa långt över vad någon kunnat förutspå. En resa räddade ett liv.
Arrangör: Svenska Pride

15:00–15:45 Vem syns i undervisningen?
Hur breddar man undervisningen för att ge fler elever identifikationsmöjlighet?
När Maria Israelsson skrev sitt examensarbete, Naturen består av “grönt” Kvantitativ studie av identifikationsmöjligheter i svensk barn- och skollitteratur 1750–2015, blev det tydligt att alla elevgrupper historiskt inte är synliggjorda i undervisningen. I det här seminariet får du en kort genomgång av det resultat Maria kom fram till. Därefter följer ett längre panelsamtal om hur man som lärare kan planera sin undervisning så att alla elever känner sig sedda. Clio deltar och berättar hur de som läromedelsföretag arbetar för att få en bredd i sin representation.

Arrangör: Lärarnas Riksförbund

15:00–15:45 Västvärlden utsuddande av queerhet
Hbtqi-begreppet är en västerländsk konstruktion men samkönade sexuella handlingar och könsöverskridande identiteter och uttryck är det inte. De återfinns över hela världen och är synliga genom hela historien. Denna historia har ofta suddats ut av de västerländska kolonialmakter. RFSL bjuder in till en föreläsning om västvärldens utsuddande av queerhet och våra queera arv där vi går igenom vilka historier som har suddats ut och hur kolonialismen hänger ihop med vilka som tillskrivs homofobi och hat idag.
Arrangör: RFSL

16:00–16:45 Vision om en jämställd musikbransch - Vi behövs
Ett bokningsbolag för artister som identifierar sig som kvinnor, trans eller icke-binära, varför behövs detta?
I början av 2018 startade hon Feminsula Production och är bland annat bokare för det queera dansbandet Hen-Ingvarz (aktuella på Regnbågsscenen i Stockholm Pride Park).
Hur ser musikbranschen ut idag?
Hur föddes idén till att starta ett bokningsbolag med denna inriktning?
Kom och lyssna på Rebecka Jaxhagen, grundare av Feminsula Production AB, och inspireras av hur vi tillsammans kan skapa en mer inkluderande musikbransch med ett schysstare klimat.

Arrangör: Svenska Pride

16:00–16:45 RFSU möter jämställdhetsminister Åsa Lindhagen
RFSU:s förbundsordförande Hans Linde möter jämställdhetsminister Åsa Lindhagen för ett samtal om några viktiga jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Hur ska nationalistiska och högerextrema ideologier och deras negativa inverkan på sexuella och reproduktiva rättigheter och hbtq-personers rättigheter motarbetas? Hur borde familjepolitiken förändras för att bli mer inkluderande för alla typer av familjer och ge alla samma skydd? Hur ska tillgången till god hälso- och sjukvård, inte minst förlossningsvård, bli mer jämlik? Hur säkrar vi god tillgång till abortvård? Vilka hbtq-politiska reformer är viktigast just nu?

Arrangör: Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU)