Pride House erbjuder seminarier, debatter och andra evenemang på Clarion Hotel Stockholm.Vill du läsa mer om ett evenemang gå via länken nedan för mer info.

12:00 Allt du vill veta om våld!
Möt kuratorerna på RFSL Stödmottagning som svarar på frågor som: Vad är våld? Hur kan en som närstående eller vän kan stödja någon som blivit utsatt av en partner? Är det min kompis gör mot sin partner olagligt? Hur går en polisanmälan till?
Tisdag-fredag har RFSL Stödmottagning har frågestund i Pride House. Då finns möjlighet att enskilt ställa frågor om allt från gråzonssex till motståndsstrategier om en är rädd.
Du kan ställa din fråga genom att sms:a in den till mobil nr 0760-310989.
Vill du boka tid för rådgivning eller samtal ring 020-341316
Arrangör: RFSL

Arrangör: RFSL

12:00–12:45 Familj bortom heteronormen
Heteronormativa föreställningar om familj - hur hanterar vi dem? Föräldrapanel och samtal om att som hbtq-person planera för barn, vänta barn och att vara förälder. Samtalet leds av en projektledare från RFSL:s nationella projekt Regnbågsfamiljer i väntan, som har fokus på hbtq-personers specifika behov under graviditet och tidigt föräldraskap, med syfte att öka förutsättningarna för en mer inkluderande graviditetsvård.
Arrangör: RFSL

12:00–12:45 Bögen i Byggboden - presentation av medlemsundersökning
Fackförbundet elektrikerna presenterar den första medlemsundersökningen någonsin om medlemmarnas inställning, attityder och erfarenheter gällande diskriminering, homofobi och HBTQ frågor. Seminariet är en följd av förra året "Bögen i byggboden". Vi har nu gjort en SIFO undersökning av klimatet på våra arbetsplatser.

Per Håkan Waern, vice ordf Elektrikerna, Louise Olsson, Elektrikerna, Emilia Wikström Melin, HBT Socialdemokrater, Ola Månsson, VD Installatörsföretagen ,Teres Lindberg, riksdagsledamot (s)
"Bögen i byggboden – fortsättningen – ” en relativt löjlig undersökning”

Under fjolårets Pride house hölls ett seminarium av 6F förbunden, Elektrikerna, Byggnads, Målarna, SEKO och Fastighets om hur klimatet ser ut på våra arbetsplatser för homosexuella. Det man kunde konstatera var att vi vet mycket lite om detta och om hur verkligheten faktiskt ser ut. Därför valde Elektrikerna att göra en medlemsundersökning på ämnet homofobi på våra arbetsplatser. Detta kommer vi redovisa och debattera på Bögen i byggboden - fortsättningen."
Arrangör: Elektrikerförbundet

12:00–12:45 PwC bjuder in till paneldiskussion: Företagarens roll och affärsmässiga anledningar att driva HBTQ+ mångfald och inkludering
PwC håller en paneldiskussion om rollen av företag och koncernledningens roll när det gäller affärsmässiga anledningar för att driva HBTQ-mångfald och inkludering.

Medverkande
Scott Enerson, Anställd PwC Sverige;
Nina Rung, Kriminolog, föreläsare och debattör;
Monica Westerberg, Mångfaldschef/Diversity Manager på Skanska
PwC kommer att leda en paneldiskussion om varför HBTQ-mångfald och integration måste vara på agendan hos företag och koncernledningen.

Under paneldiskussionen kommer bland annat resultaten från två PwC-rapporter diskuteras.

Ett stödjande och inriktat fokus på HBTQ-integration differentierar varumärken, förstärker prestation och drar talang. Out Leadership och PwC lanserade "Out to Succeed: Realizing the full potential of your LGBT+ talent", den första omfattande, internationella studien av högpresterande, högpotentiella HBTQ företagsledare under hösten 2018.
Rapportens landningssida:https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/publications/out-to-succeed.html

Navigation av din karriär kan vara svårt när du är HBTQ. PwC Australien genomförde en undersökning om låg synlighet och engagemang för lesbiska kvinnor på arbetsplasten och upptäckte att de är 12% mindre benägna att vara ute på jobbet än män. Var är alla kvinnor och hur kan vi öka synligheten hos HBTQ kvinnor? Hur påverkas karriärprogression?
Rapportens landningssida: https://www.pwc.com.au/publications/where-are-all-the-women.html
Arrangör: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

12:00–12:45 RFSU möter Nyamko Sabuni
RFSU:s förbundsordförande Hans Linde möter Liberalernas nyvalda partiledare Nyamko Sabuni för ett samtal om de viktigaste sexualpolitiska frågorna. Vad borde göras för att förbättra tillgången till förlossningsvården för alla och göra den mer jämlik? Hur säkerställer vi att tillgängligheten till abortvård är fortsatt god? Vad tycker Liberalerna om så kallad samvetsfrihet, det vill säga vårdvägran, inom vården? Hur jobbar vi bättre mot sexuella övergrepp? Vad borde göras mot hedersvåldet? Hur ska en bra sexualundervisning se ut? Hur borde familjepolitiken förändras för att alla familjer ska ha samma skydd i lagen? Hur arbetar vi mot högerextremism för att förhindra att kvinnors och hbtq-personers rättigheter inskränks?

Arrangör: Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU)

12:00–12:45 Juridisk trygghet behövs!
Oavsett familjekonstellation behövs juridiken. Hur ser just dina behov ut? Det finns ingenting som heter ”HBTQ+-juridik” eller ”regnbågsjuridik” men ibland finns specialregler beroende på familjeform. Samhällsutvecklingen har på vissa områden sprungit ifrån juridiken, på vissa områden saknas lagregler och på andra tillämpas specialregler för par av samma kön.

I föredraget går jag igenom vanliga fallgropar och ger tips på hur man kan skapa trygghet för sig och sin familj. Jag kommer berätta om lagändringarna som trädde i kraft den 1 januari 2019, om olika vägar till föräldraskap – assisterad befruktning, adoption och surrogatarrangemang - och dessas juridiska konsekvenser. Jag kommer även visa olika sätt att skydda familjen juridiskt i händelse av dödsfall. Det finns även utrymme för frågor.
Arrangör: Familjens Jurist

12:00–12:45 Amnesty International/Svenska sektion Queer Stockholm
Behövs vi? Amnesty International/Svenska sektion Queer Stockholm Samtalar om Mänskliga rättigheter och belyser Landet Turkiet där oroligheterna för HBTQI personer försämrats.
Turkiet har infört Pride och/eller Parad Förbud och fängslar deltagare med motivering av att förbuden behövs för att “säkra medborgarnas frihet och säkerhet, rätt till fysisk integritet, allmän säkerhet, nationell säkerhet, allmän ordning, allmän moral och andras rättigheter, samt att förhindra våld och terrorism”.
Arrangör: Amnesty International, svenska sektionen/ Queer Amnesty Stockholm

12:00–12:45 Kärlek och sex med dockor och robotar
De som är positiva till sexdockor menar att det bara är en mer avancerad sexleksak, andra upplever att det är ett sällskap och en livskamrat, några ser det som en möjlighet att använda i terapeutiskt arbete runt olika sexuella frågeställningar.

Kritiker hävdar att det är våld mot kvinnor, sexuell narcissism och vissa talar till och med om en form av nekrofili. Idag finns det bordeller med sexdockor i Barcelona, Paris, Torino, Helsingfors, London, Wien och i den danska byn Viby. Det går att köpa sexdockor i Sverige. Vad sägs i den nationella debatten? Vad säger forskningen? Vad tycker ni som publik?
Arrangör: Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU)

12:00–13:30 Prova QueerTango!
Ta dina första tangosteg under Stockholm Pride med Charlotte Rivero från Tangoverkstan-Roller i rörelse®. Med normkreativ pedagogik får du prova att både föra och följa. Prova-på är avsedd för dig utan förkunskaper och för dig som redan provat lite. Vi växlar både roller och partners under prova-på-lektionen.

Instruktionen är öppen för alla med ett öppet sinne och för dig som gärna vill prova att utmana de traditionella könsrollerna inom pardansen. Alla dansar med alla; hen, hon och han! I alla kombinationer!

Tangoverkstan- Roller i rörelse® och queertangokurserna leds av Charlotte Rivero. Charlotte Rivero arbetar också som gästlärare på
t exTeaterhögskolan. Läs mer om pedagogiken på Tangoverkstans hemsida.

Ta dina första tangosteg under Stockholm Pride med Charlotte Rivero från Tangoverkstan-Roller i rörelse®. Med normkreativ pedagogik får du prova att både föra och följa. Prova-på är avsedd för dig utan förkunskaper och för dig som redan provat lite. Vi växlar både roller och partners under prova-på-lektionen.

Instruktionen är öppen för alla med ett öppet sinne och för dig som gärna vill prova att utmana de traditionella könsrollerna inom pardansen. Alla dansar med alla; hen, hon och han! I alla kombinationer!

Tangoverkstan- Roller i rörelse® och queertangokurserna leds av Charlotte Rivero. Charlotte Rivero arbetar också som gästlärare på
t exTeaterhögskolan. Läs mer om pedagogiken på Tangoverkstans hemsida.
Arrangör: Tangoverkstan-Roller i rörelse

13:00–13:45 Ny lag för assisterad befruktning - vad innebär den i praktiken!
Sedan årsskiftet har Sverige en ny, moderniserad lag för assisterad befruktning. Vad har hänt sedan dess och var står vi just nu? Det rapporteras fortfarande om långa väntetider för assisterad befruktning men stämmer bilden? Nej, vi tycker inte att bilden stämmer!
Den nya lagen innebär bland annat att det nu är tillåtet att utföra assisterad befruktning utanför kroppen med hjälp av enbart donerade könsceller, det vill säga att ingen av föräldrarna har genetisk koppling till det blivande barnet, tidigare måste minst en av föräldrarna ha haft det. Män som föder barn efter ändrad könstillhörighet ska ses som far till barnet och en kvinna som bidrar med spermier ska ses som mor. Det är med den nya lagen också tillåtet att utföra befruktning utanför kroppen (t ex IVF) med donerade könsceller vid andra vårdinrättningar än universitetssjukhus. Informationen kring vad som gäller, vilka rättigheter du har och var du kan vända dig, är fortfarande snårig. Camilla Stenfelt, IVF-läkare och verksamhetschef på Livio Gärdet, Nordens första HBTQ-certifierade IVF-klinik är expert på området och är en av dem som varit drivande i att få igenom den nya lagen. Med denna föreläsning vill vi räta ut frågetecknen kring den nya lagstiftningen och hjälpa alla med barnlängtan att hitta rätt!
Arrangör: Livio

13:00–13:45 Hbtqi-personers rätt till asyl i Sverige
Den som riskerar förföljelse i sitt hemland på grund av könsidentitet eller sexuell läggning har rätt till skydd i Sverige.

Kom och lyssna på Joakim Lundqvist, jurist på Folkets Juristbyrå, om vem som ska få skydd och vad som kan gå fel i den svenska asylprocessen för asylsökande HBTQI-personer! Det kommer att pratas om trovärdighetsbedömningar, "säkra länder" och en asylprocess som kräver väldigt mycket av såväl asylsökande som offentliga biträden.
Arrangör: Folkets Juristbyrå

13:00–13:45 Kan Liberalerna bli ännu bättre? - Nyamko möter HBT-liberaler
Liberalerna har under de senaste mandatperioderna i riksdagen och europaparlamentet sammantaget bäst agerat för hbti-personers rättigheter. Nu ska Liberalerna jobba vidare för att bli ännu bättre. Vår partiledare Nyamko Sabuni och partisekreterare Juno Blom kommer för att lyssna på HBT-liberalers företrädare vilka frågor som är viktigast nu och hur Liberalerna kan utveckla sin politik ytterligare.


Arrangör: HBT Liberaler

13:00–13:45 What is a harm reducing approach to Sex work?
Vad är avkriminalisering av sexarbete och vilka kreativa metoder mot exploatering av sexarbetare möjliggör det? Varför är dessa metorder inte möjliga under den svenska modellen, sexköpslagen bla. Lyssna på sexarbetare i en panel prata om rättigheter och skadereducering.
Arrangör: Fuckförbundet

13:00–13:45 RFSL Stockholm Newcomers, "My Story, My Life": When lives depend on the right story
RFSL Stockholm Newcomers relate their stories and discuss the challenges of sharing them with the migration office to earn asylum. The "burden of proof" is on the Newcomers to convince the migration office of their LGBTQ identities and the danger they face in their home countries. An entire discussion devoted to storytelling from the very people going through the process now, or very recently.
Arrangör: RFSL

13:00–17:00 Tema: Trygga miljöer för barn och unga
Under en temaeftermiddag med fokus på barn och ungas utsatthet diskuteras bland annat hur vi i hela samhället kan skapa en större trygghet för barn och unga i digitala såväl som fysiska miljöer där de befinner sig. Med fokus på barnperspektivet och de behov som finns diskuterar vi vägar framåt och vad vi som community kan göra för att skapa tryggare miljöer.

Moderator: Sandra Ehne
Arrangör: Stockholm Pride

13:30–15:00 Art and Culture to Raise Awareness of LGBTI+ Rights in Repressive Countries
Parallellt med en försämrad situation för människorättsaktörer i Eurasien och Balkan blir det allt svårare att främja hbtqi-personers rättigheter. Bevarandet av “traditionella värderingar” och spridningen av högerextrema åsikter stöds av de styrande och bidrar till att hbtqi-personer jobbar i ständig motvind. Ett exempel är den lag i Ryssland som förbjuder propaganda av “icke-traditionella sexuella relationer.” Något som lett till diskussioner om att införa liknande lagar i andra länder i Eurasien och Europa. I denna allt mer förtryckande omgivning används konst och kultur för att skapa diskussion, lyfta frågor kring hbtqi-rättigheter och stärka gemenskapen.

Men på vilket sätt kan konst användas som redskap för att väcka uppmärksamhet kring hbtqi-personers rättigheter när det blir allt svårare att vara öppen? Vad finns det för möjligheter i dessa otrygga miljöer och vad finns det för hot och begränsningar?

Hör människorättsförsvarare och konstnärer från Ryssland, Vitryssland, Albanien och Kosovo berätta om sina erfarenheter av att arbete med konst och kultur utifrån ett hbtqi-perspektiv i sina hemländer.

Parallellt med en försämrad situation för människorättsaktörer i Eurasien och Balkan blir det allt svårare att främja hbtqi-personers rättigheter. Bevarandet av “traditionella värderingar” och spridningen av högerextrema åsikter stöds av de styrande och bidrar till att hbtqi-personer jobbar i ständig motvind. Ett exempel är den lag i Ryssland som förbjuder propaganda av “icke-traditionella sexuella relationer.” Något som lett till diskussioner om att införa liknande lagar i andra länder i Eurasien och Europa. I denna allt mer förtryckande omgivning används konst och kultur för att skapa diskussion, lyfta frågor kring hbtqi-rättigheter och stärka gemenskapen.

Den internationella och hbtqi-inriktade kulturfestivalen Queerfest i Ryssland firade nyligen tio år och Open Art i Moskva har liknande fokus. I Vitryssland har konstprojektet Queer Calendar haft som syfte att bevara hbtqi-personers minnen samt att lyfta det personliga uttrycket. I Albanien och Kosovo har foto och konst används som plattform för att stärka deltagare under Pride, exempelvis under utställningen “Tomma garderober”, som förmedlande berättelser och livsöden från hbtqi-personer i Albanien.

Men på vilket sätt kan konst användas som redskap för att väcka uppmärksamhet kring hbtqi-personers rättigheter när det blir allt svårare att vara öppen? Vad finns det för möjligheter i dessa otrygga miljöer och vad finns det för hot och begränsningar? Hur kan vi bli bättre på att dela våra erfarenheter med varandra?

Hör människorättsförsvarare och konstnärer från Ryssland, Vitryssland, Albanien och Kosovo berätta om sina erfarenheter av att arbete med konst och kultur utifrån ett hbtqi-perspektiv i sina hemländer.

Arrangör: Civil Rights Defenders

14:00–14:45 Fittfakta
Vasaloppet, Kalle Anka på Julafton och Fittfakta på Pride. Tre återkommande klassiker. Den fabulösa duon med sexualupplysare upprepar sin återkommande succé med information, ny kunskap och humor runt fittans fantastiska förmågor.

Medverkande:, Malinda Flodman och Suzann Larsdotter
Arrangör: Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU)

14:00–14:45 Vi behövs i byggbranschen
Det rapporteras att unga väljer bort att arbeta i byggbranschen på grund av machokulturen. Vad behöver vi göra för att få byggbranschen att bli ett självklart yrkesval för hbtq-personer?
I panelen samlas relevanta aktörer i ett samtal om hur byggbranschen ser ut idag, om hbtq-personers närvaro och arbetet för ett inkluderande arbetsliv.
Arrangör: RFSL

14:00–14:45 RFSU möter socialminister Lena Hallengren
RFSU:s förbundsordförande Hans Linde möter socialminister Lena Hallengren för ett samtal om några av de viktigaste frågorna som ligger på ministerns bord just nu. Hur går det med den nya könstillhörighetslagen? Blir det något HPV-vaccin för pojkar? Hur fortsätter regeringen jobba för kvinnors hälsa, för en bättre och mer jämlik förlossningsvård och för en abortvård med hög tillgänglighet? Kommer effekten av de halverade anslagen för hiv-prevention att utvärderas? Blir det någon nationell strategi för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter?
Arrangör: Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU)

14:00–14:45 Asylprocessen för unga hbtqi-personer
RFSL Ungdoms projekt Newcomers Youth som riktar sig till unga hbtqi-personer innan, under och efter asylprocessen delar med sig av sina kunskaper. Genom filmvisning, en Q&A och panelsamtal får du tal del av hur asylprocessen för unga hbtqi-personer i Sverige ser ut.
Arrangör: RFSL Ungdom

14:00–14:45 We are needed!
"Once upon a time I did not understand the point of going into pride parades. Nowadays I am a rainbow activist and go in as many parades as I can."

Jesper Petersson tells of finding himself to dare to step out of the closet, to suddenly have a platform and be a role model and to dare to take a stand.
Arrangör: Svenska Pride

14:00–14:45 Bo hann inte leva
1987 dog Bo i aids.
Fanny förlorade en pappa och Ulrika en partner.

Tillsammans har de skrivit Boken om Bo, som släpptes i juni, där de berättar om erfarenheten av att vara efterlevande till någon som gått bort i aids. Samtidigt som de delar berättelse skiljer sig deras upplevelser mycket åt: Ulrika stod mitt i och upplevde allt kring Bos sjukdom och bortgång medan Fanny inte minns något av den tiden. I det här samtalet pratar de om stigma, om tystnaden kring Bos bisexualitet och oförmågan att tala om vad som faktiskt hände i hans familj, om minnet av Bo och att forma bilden av en pappa utifrån andras minnen. Det blir också ett samtal om hiv igår och idag, om att vara formad av tiden före eller efter effektiva mediciner och om hur vi fortsätter arbetet för att motverka fördomar och tystnadskultur.
Arrangör: Posithiva Gruppen

15:00–15:45 Hur kan vi stoppa mäns våld mot HBTQ+personer
Varje år utsätts HBTQ+personer för tusentals hatbrott där endast en bråkdel anmäls. Våldet är utbrett och drabbar alla i samhället. Vi på MÄN ser kopplingen mellan destruktiva maskulinitetsnormer och våld mot kvinnor, icke-binära, HBTQ+personer och andra män. MÄN är en ideell, feministisk organisation som verkar för att engagera män mot mäns våld. Vi arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. I vår vision för en jämställd värld utan våld krokar vi nu arm med RFSU, RFSL och MUCF för att rikta en blick mot våldet som HBTQ+personer utsätts för. Hur ser det ut och vad ska vi göra för att stoppa det? Hur spelar maskulinitetsnormer in och vilka erfarenheter bär de olika organisationerna med sig från sitt arbete med frågan.

Deltagarna är:
Andrés Esteche, Projektledare och kommunikatör MÄN (moderator)
Nathan Hamelberg, verksamhetsutvecklare MÄN
Hans Linde, förbundsordförande RFSU
Sandra Ehne, förbundsordförande RFSL
Maria Tillquist, kurator RFSL stödmottagning- för hbtq-personer utsatta för trakasserier, hot och våld
Anna Galin, utvecklingsledare inom HBTQ och jämställdhet MUCF
Arrangör: MÄN Stockholm

15:00–15:45 Kan en Bucket list vara ett sätt att upptäcka sin egen kultur?
Min Gay Bucket List.
Kan en Bucket list vara ett sätt att upptäcka sin egen kultur?
Hur min Bucket list fick mig att lära mig om homosexuellas situation, upplevelser och plats i historien. En personlig berättelse om den resa och upptäcktsjakt som tagit mig över hela världen och genom homosexuellas kultur för att bli en del av min identitet.

Arrangör: Svenska Pride

15:00–15:45 Moderat HBTQ-politik behövs
Ett panelsamtal mellan ledande företrädare för Moderaterna på nationell, regional och kommunal nivå. Ämnet för panelsamtalet är moderat HBTQ-politik och varför den behövs.
Arrangör: Öppna Moderater Stockholm

15:00–15:45 "Still Hiding": LGBTQ Newcomers experiences in Sweden
Though the assumed narrative for LGBTQ asylum seekers revolves around being "free" upon entrance into Sweden, many Newcomers find themselves struggling with the same fears as they had in their home countries, with the added anxiety of being isolated in a foreign land. We will hear from some Newcomers themselves as well as a counsellor and discuss matters of safety for LGBTQ migrants in Sweden.
Arrangör: RFSL

15:00–15:45 Queers mot islamofobi -
Statliga regleringar av minoriteters kroppar har en lång historia, såväl i Sverige som internationellt. Tvångssteriliseringar av transpersoner, förbud mot “crossdressing”, operationer på barn som föds med intersexvariation och liknande lagstiftningar är regleringar som historiskt sett, och i många fall även idag, riktats mot hbtqi-personer. Idag hörs också allt mer högljudda krav på att reglera framförallt muslimska kvinnors klädsel, och att förbjuda böneutrop. Hur kan vi förstå disciplineringen av minoriteters kroppar historiskt och idag, och vad har de olika regleringarna gemensamt?

Arrangör: Ungdom mot rasism

15:00–16:00 Employees – a strong force for an LGBT+ inclusive workplace
Arrangör: Nordea Bank Abp

16:00–16:45 Dancing for my Life: Trans in Afghanistan
Performing artist and activist, Sami, dances their story of being trans in Afghanistan and fleeing to Sweden. They speak on the challenges they have faced and the importance of a chosen family in Stockholm.
Arrangör: RFSL

16:00–16:45 Hedersrelaterat våld och förtryck mot hbtq-personer
Liberalerna vill se politik som bekämpar alla former av hedersrelaterat våld och förtryck.
Vad behövs för att synliggöra också det hedersförtryck som vi hbtq-personer utsätts för i många olika sammanhang och hur ser vi till att hbtq-perspektivet finns med på riktigt i det arbetet?

Arrangör: HBT Liberaler

17:00–17:45 Jubileumsåret 2019
Det är 75 år sedan den liberala justitieministern Thorwald Bergquist avkriminaliserade homosexualitet, 40 år sedan Barbro Westerholm tog initiativet till att sjukdomsstämpeln avskaffades, 25 år sedan partnerskapet infördes och 10 år sedan könsneutralt åktenskap blev verklighet.
Vår egen skyddsängel Barbro Westerholm som sedan 1988 är liberal riksdagsledamot berättar om det politiska spelet bakom de politiska reformerna.

Arrangör: HBT Liberaler