Back in Baby’s Arms, en performance av Elin Lundgren.
11 oktober 2008 kl 14.00, Gustav Adolfs torg, Malmö

Motståndets estetik. 100 kvinnor, en stilla bussresa. 100 kvinnor med 100 olika ansikten på misshandel stiger av bussen, och i en samlad tyst koreografi sprider de ut sig över Gustav Adolfs torg i centrala Malmö en lördag eftermiddag i oktober. En stilla stum massa, placerad mellan de helgflanerande människorna. Ansiktena uppvisar spår av slag, brännmärken och struptag. Ingen talar, endast blåmärkena och rivsåren på deras ansikten, halsar och händer berättar en historia. Var och en sin egen. Tystnaden och dessa ansikten talar ett universellt språk vi inte kan värja oss emot. Dessa kvinnor finns ibland oss oavsett etnicitet, social status eller ålder.
Plötsligt står hon där, en reflektion av kvinnan eller flickan du är bekant med, hör genom tunna väggar eller hon som du i din bekantskapskrets anar blir utsatt för misshandel. Det vi väljer att inte se, inte kännas vid, står mitt framför oss och tar plats.
Titeln Back in Baby’s Arms är en låttitel av Patsy Cline från 1963 och belyser det motsägelsefulla i dessa relationer samt omgivningens, samhällets paradoxala skuldbeläggande av kvinnan i relationer där misshandel förekommer; ”Varför lämnar hon inte bara honom? Jag skulle aldrig låta det ske med mig, jag skulle gå vid första slaget!”

Elin Lundgren väljer aktion som konstnärlig metod. Hon skapar en tableau vivant, en levande bild, likt en dröm eller en mardröm som ogenerat gör anspråk på vår tid och vårt medvetande då hon parasiterar den offentliga platsen med sitt verk. Performancen Back in Baby’s Arms försätter betraktaren i en obekväm situation och syftar till att perception omskapas och det egna ställningstagandet ifrågasätts. Elin Lundgrens arbete uppvisar tillit till konstens potential att utöva motstånd och öppna upp för dialog såväl som dess möjlighet att nå platser inom individen som inte låter sig definieras i rationella termer. Att publiken och i detta fall de passerande” flanörerna” genom upplevelsen omförhandlar egna röster, seenden och begär.


Elin Lundgren (f. 1973 i Stockholm, bor och arbetar i Malmö), Grundare och konstnärlig ledare av Lilith Performance Studio. Har skrivit, agerat, regisserat och producerat teater, film, performance samt festivaler sedan 2001.