En pjäs om manlighet och hatbrott.
I en väv berättad av fyra aktörer kommer förövare, rättssamhälle, vänner och familj till tals. Tre homosexuella killar blir brutalt mördade, i Katrineholm, Göteborg och Laramie i USA. De tre fallen har slående likheter. Förövarna är unga och morden präglas av övervåld och skrämmande brutalitet. Föreställningen bygger på journalisten Johan Hiltons reportagebok No Tears for Queers.

Vad är det i den sexuella normen som gör homosexuella relationer så hotfulla att det leder till våld? Hur kunde det här egentligen hända i ett öppet, modernt och välinformerat samhälle?

Trots att tematiken är ständigt aktuell är detta första gången det gestaltas på scen. Manus är skrivet av Mattias Brunn som fick stor uppmärksamhet med sin föreställning … efter Fredrik på Riksteatern 2007 och som också spelats på Pustervik.