Välkommen till Noaks Ark Skåne. Här kan du träffa andra som också lever med hiv, eller boka tid för samtal. Du får gärna prata med oss om du har frågor om hiv, sexualitet, framtid och funderingar.

Till oss kommer människor som lever med hiv, är närstående till någon som har hiv eller har behov av att prata om hiv och få mer information. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av hiv. Om du behöver hjälp i kontakter med Försäkringskassan och andra myndigheter kan vi hjälpa dig.

Öppet hus
Under våra öppettider är man som hivpositiv eller närstående alltid välkommen att komma in och ta en fika och prata lite, kolla sin e-post, titta på tv eller vad man känner för.