På torsdag 15 april slår Anna Herdy till med ett musikquiz med heteropersoner vi VET är gay egentligen.
Fina priser från Playground music till vinnande lag.
Varmt välkomna att delta!