Glass flytter videre......... Petter.W og Leo.B spiller partymusikk nonstop.