Radikal konst och politik från 70-talet

Medverkande konstnärer: Jo Spence, Jon Savage, Derek Jarman, Stuart Brisley, David Hall, Homer Sykes, Nick Wates, Margaret Harrison, Peter Kennard, Victor Burgin