Velkommen til å kjøre politikjøretøy på Polismuseets gård