Föreningen Öppna Moderater har Regnbågsvalstugan öppen