Vi er noen jenter og gutter som føler et behov for et nettverk for hbtq-personer innen den Svenska kyrkan. Vi føler også et behov for et åndelig fellesskap for hbtq-personer, å samles og feire gudstjeneste regelmessig, møtes, utveksle erfaringer og støtte hverandre.

Vi samles til queermesse kl 18 tirsdager i like uker i 2011 i Jacobs kyrka ved Kungsträdgården.

Vil du være med i Queernätverket i Svenskakyrkan, mail til: [email protected]