Vi är några som känner ett behov av ett nätverk för hbtq-personer inom Svenska kyrkan. Vi känner också ett behov av en andlig gemenskap för hbtq-personer, att samlas och fira gudstjänst regelbundet, mötas, byta erfarenheter och stödja varandra.

Vi samlas för queermässa kl 18 tisdagar jämna veckor under 2010 och 2011 i Jacobs kyrka vid Kungsträdgården. Som fan av sidan får du en inbjudan till var mässa.

Vill du vara med i Queernätverket i Svenska kyrkan, maila [email protected], eller kom till Jacobs kyrka innan mässan. Vi samlas i regel en timme innan i Jacobs kyrka och hjälps åt att göra en fin gudstjänst.