Fuggerstrasse i Berlin stängs av och en hel dag firar Europas läder-folk av alla kön och sexualiteter.
Folsom Europe arrangeras för sjunde året och runt om i Berlin pågår samtidigt en rad läderfester