Hbt-socialdemokrater gör strandhugg i Stockholm med M/S LOvisa

Bland de företrädare för Socialdemokraterna som kommer att medverka finns oppositionsborgarrråden Carin Jämtin och Therese Lindberg, riksdagsledamöterna Veronica Palm och Börje Vestlund samt Hbt-socialdemokrater Sveriges förbundsordförande Anders Selin.