Fram till 1700-talet drack både män och kvinnor flera liter öl om dagen. Det var betydligt mer hälsosammare än det förorenade vattnet. En dagsranson öl var tre liter/dag för en nunna i Vadstena kloster. Men tiderna förändras. 1950 var bara var tionde motbok utskriven på en kvinna. Hon drack ju ändå inte!
Idag dricker män fortfarande betydligt mer än kvinnor. 13 liter ren alkohol per vuxen man per år mot 6 l per vuxen kvinna. Framförallt dricker män mer öl och starksprit än kvinnor som föredrar vin, allt enligt statistik från SoRAD, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning.

Vi ser artiklar om bag-in-box-mammor men inga om ”ölflakspapporna” Är det männens drickande som är norm? Kan man se på en människa vilken dryck hon/han föredrar? På utställningen kan man testa sin människokännedom eller kanske fördomar genom ett webbtest där man får gissa på personers favoritdryck.

En person som har erfarenhet av att leva både som man och kvinna är Nadja Karlsson, som är dryckesprovare på Vin & Sprithistoriska Museet och som frilansar som bl a whiskyjournalist. För fem år sedan kom hon ut som transperson.
- Som könsöverskridande har jag fått många erfarenheter av vad som är tillåtet eller inte även vid val av dryck och beteende, säger Nadja. Jag blir förvånad över hur starka könsrollerna fortfarande är.