Till denna sopp/temakväll har vi bjudit in en sjuksköterska från Venhälsan i Stockholm. Han kommer att berätta om Venhälsans verksamhet, nya mediciner, kombinderad medicinering, biverkningar och vad som kan göras för att motverka biverkningar.

Våra kvällar tar ofta en mer informell form, vilket öppnar upp för frågor och diskussioner.
Medlemskvällarna är till för dig som är hivpositiv och dina närstående.

Föranmälan görs i den mån det går till [email protected] eller 040-791 61
Välkomna!