Innredning og designbutikk med 1900-tallsmøbler, keramikk, glass
og smykker med spesialinnretning på Skandinavia.