Efterfest på Train med Fagget Fairys og Sick Girls
- 05:00 – Efterfesten på Train lukker og slukker (morgenbrød og gibernakker på værtshus)