Kunskapskväll om HBT-personer inom hederskulturen
Kom och möt homosexuelle Josef Wijk som har kämpat både mot
hederskulturen och myndigheternas bemötande i Sverige.

Hur är det att vara homosexuell inom hederskulturen?
Vad finns det för brister inom myndigheternas bemötande?
Varför är vi så rädda för att ta diskussionen?
Hur kan vi hjälpa de utsatta på bästa sätt?
Välkommen till en kunskapskväll med Josef Wijk - en självupplevd livshistoria som
homosexuell inom hederskulturen om myndigheternas brist på agerande.
Tal av Josef Wijk: Myndigheters tre svek.
Samtalsledare: Eduardo Grutzky och Sara Mohammad.
"Som homosexuell blev jag trakasserad och hotad av min biologiska far. Vid 14-årsåldern var
jag tvungen att ta beslut som berörde mitt liv och min framtid, beslut som ingen ska behöva ta
och framför allt inte i den åldern. Detta var inte det enda problemet; myndigheterna som ska
ställa upp och skydda framför allt mig, tog underliga beslut, beslut som kunde ha resulterat i
en katastrof för min del." säger Josef Wijk.
"Idag beter sig myndigheter lika underligt som då. Idag studerar jag samhällsjuridik och har
kommit att hitta många ställen där vi i Sverige bryter mot internationella lagar genom ett
sådant agerande." säger Josef Wijk.