Rosenlarv förlag anordnar en helkväll om litterära könsöverskridanden och könsöverskridare i litteraturen.

Kan man prata om translitteratur från tiden innan begreppet ”trans” fanns? Finns det en translitteraturhistoria, och hur ser den ut? Är det möjligt att skriva en bok utan könsbestämda personer? Hur är det att skriva om transpersoner, och hur är det att skriva som transperson?

Medverkande: Maria Andersson, Athena Farrokhzad, Mariette Glodeck, Stefan Ingvarsson, Tiina Rosenberg, Malte Sundberg, Vio Szabo, Noah Widqvist