Med utgångspunkt i utställningen Jerusalem diskuterar sakkunniga i de abrahamitiska
religionerna tro, text och tolkningsbredd. Torah, Bibeln och Koranen, innehåller alla
textpartier som talar om straff, om förtryck av kvinnor och som fördömer homosexualitet.
Hur ska man hantera det? Är inte fred, kärlek och barmhärtighet överordnade
budskap i de tre skrifterna? Kan textpartierna avfärdas, eller tolkas i andra riktningar?
Hur hämtar HBTQ-vänlig religiositet stöd i skrifterna? Medverkande:
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk idéhistoria, Umeå Universitet.
Sebastian Selvén, bakgrund i rabbinska studier, studerar vid Amsterdams universitet.
Hans Leander, doktorand i religionsvetenskap på Göteborgs Universitet och präst
i Svenska kyrkan.
Moderator: Anna Lindman Barsk, programledare SVT.
Entré: 60 kronor.