Människor diskrimineras på grund av såväl kön och sexualitet som religion, etnicitet
och hudfärg. Hur ska vi förstå och hantera det, utan att ställa grupper mot varandra?
Religionerna förutspåddes försvinna när världen blev modern. Det har inte hänt.
Religion och religiositet är fortfarande viktiga och starka i världen. Många menar att
religionen bör vara en privatsak – andra att det inte går att vara religiös bara i det privata.
Relationen mellan religion och politik har fått ny aktualitet. Religioner har ofta
varit fientligt inställda till homosexualitet. Ett samtal om postsekulära dilemman och
intersektionalitet i en global värld – ödesfrågor för Europa. Medverkande:
Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap, Lunds universitet.
Zafire Vrba, Queerinstitutet, Göteborg.
Klas Grinell, globaliseringsintendent, Världskulturmuseet.
Moderator: Per Wirtén, författare och skribent, tidigare chefredaktör för Arena.
Entré: 60 kronor.