Noam är en ung israelisk soldat. En dag när han arbetar träffar han Ashraf, som är
palestinier. Tillfälligheter gör att de träffas igen och börjar umgås. Filmen följer en
grupp vänner i Tel Aviv. Genom HBTQ-människors, arabers och israelers, mäns
och kvinnors perspektiv berättas en annorlunda historia i en annorlunda stad i
Mellanöstern. Engelsk text och tal. Längd: 114 min. Regi: Eytan Fox.
Entré: 60 kr för söndagens båda filmer, inklusive entré till Jerusalem.