Filmad i tolv länder, undersöker A Jihad for Love det globala muslimska samhället
och de mer eller mindre gömda liv HBTQ-människor tvingas leva. Med stöd i
tolkningar av Koranen tar sig myndigheter rätten att bevaka, fängsla och förfölja
homosexuella. För de som migrerar till Europa och västvärlden och antar en ny
identitet som öppet homosexuell blir det kanske inte som de tänkt sig – som en
följd av terroristattackerna i New York, London och Madrid får de åter igen
uppleva förföljelse och intensifierad bevakning. I A Jihad for Love får vi följa
en kamp för att förena tro och identitet.
Engelsk text och tal. Längd: 81 min. Regi: Parvez Sharma.
Entré: 60 kr för söndagens båda filmer, inklusive entré till Jerusalem.