TreSeta: Weihnachtsparty mit LEIMARIT @YO-talo

22-23 Uhr Dance Music, Eurovision und Disco.

Mehr Infos:
Tampereen SETA ry
http://www.treseta.fi/