I Skara kommer Noaks Ark på internationella aidsdagen att ha ett program ihop med middagsbönen kl 12 i domkyrkan.