PALESTINSK REGNBÅGSKULTURKVÄLL

DISKUSSION:

"Regnbåger över Palestine...? Hur kan LGBT folk överleva i krigszoner? Hur kan israeliska och palestinska HBT folk samarbetar? Hur kan svenska regnbågsfolk samarbetar med kolleger i Mellan Öst....? Hur störtar vi både ockupationen och patriarkatet?

PRESENTATION:

Televiv PornFest 2010, PornFest 2011 -- Zafire Vrba

FILMS:

”Ezra Nawi” -- isreali bög och fredsaktivist och hans palestinska älskare i kamp mot ockupation, fortryck och homofobi.
“Divine Intervention”

FOTOS: Orlando Boström -- 1st Jerusalem Pride

CABARET, MUSIK, SÅNG:


Peter Fröberg
Jan Hammarlund
Los Habaneros
Jenny Gabrielsson

________________________________________________________
Svenska Palestinska Gruppen

ILGCN (International Lesbian & Gay Cultural Network)