Hotel på Fire Island Pines
Här finns även legendariska nattklubben Pavilion