Ett förvånande faktum för den stora allmänheten är att Finlands internationellt kanske bäst kända bildkonstnär kommer från Åbos grannkommun S:t Karins. Nu återvänder Tom of Finland alias Touko Laaksonen (1920–1991) hem!

Organisationen Homotopia (Liverpool, UK) ställer ut en omfattande samling av Tom of Finlands arbeten i Åbo – allt från tidiga skisser från ungdomsåren till senare arbeten. Utställningens arbeten sammanställs ur den Los Angeles-baserade Tom of Finland-stiftelsens samlingar.

Tom of Finlands homoerotiska verk, som fått ett legendariskt rykte, upphöjdes till ett slags ikonartade stereotyper av maskulina homosexuella män i hela världen.

I samband med utställningen anordnas dessutom föreläsningar för allmänheten om queerkultur och bildkonst.