Renzo Martens utstilling "Enjoy Poverty, please," om fattigdom.
Se detaljer under det svenske flagget her.

For mer informasjon: http://www.konsthallen.goteborg.se