Et konsept der vi satser på lokalproduserte råvarer og finner vår inspiriasjon fra fjerne himmelstrøk som Asia, Mellomøsten, Afrika og sentraleuropa.
Fredagslounge.