Bjarne Melgaard - utställning:

Bjarne Melgaard slog igenom i mitten av 1990-talet med sitt neoexpressionistiska, nästintill frenetiska sätt att måla, skulptera och skapa installationer. Hans intensiva sätt att i det närmaste attackera duken med färg tillsammans med en absolut säker linjeföring bildar en fond för en berättelse med ofta explicit innehåll. Organiserat kaos råder både i komposition och i innehåll. Melgaards sätt att fokusera på att fånga det skapande ögonblickets psykologi gör att hans stilistiska förebilder, som Edward Munch och Jean Dubuffet alltid finns nära. Mångfalden av virtuosa lager i olika tekniker ger verken en målerisk kvalité som formligen sveper med sig betraktaren, in i ett myller av färg, form och uttryck.

Bjarne Melgaards konst behandlar mänsklighetens mörka sidor där självdestruktivitet, sadism, sexuella avvikelser och udda religiositet får fritt spelrum. Den ger en inblick i subkulturer och parallella världar vilka existerar vid sidan av normaliteten. Den undersöker och tänjer på gränserna för samhällets acceptans. Melgaards konst behandlar utanförskap och rädsla och den ställer frågor kring instinkt, makt, passion och moral.

Den komplexa och kaotiska bildvärlden befolkas ofta av ett manligt subjekt som kan ses som ett av konstnärens många alter egon. Som betraktare framträder ibland känslan av att vara en voyeur som har oblyg och oinskränkt insyn i konstnärens, inte alltid normativa, intima sfär. På ett nästan besatt sätt ställer Melgaard betraktaren inför samma motiv om och om igen. Apan, hunden, svarta hål och manliga könsorgan. Det är som om konstnären försöker övertyga oss genom att obönhörligt hamra in sin vision i våra sinnen och det är inte helt utan framgång då Melgaards bildvärld lämnar få oberörd.

Bjarne Melgaard fick sin konstnärliga utbildning i Holland, först på Jan van Eyck Academie i Maastricht (1991-1992) och senare på Rijksacademie i Amsterdam (1992-1993). Han finns representerad på bland annat Museum of Modern Art, New York; Stedelijk Museum, Amsterdam; Moderna Museet, Stockholm; Malmö Konstmuseum, Malmö; Magasin 3 Stockholm Konsthall, Stockholm; Statens Museum for Kunst, Köpenhamn; Astrup Fearnley Museum of Contemporary Art, Oslo; Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsingfors; Musée Moderne de la Ville, Strasbourg, S.M.A.K., Gent och Kunsthalle zu Kiel, Kiel.