EMC, Electronic Music Cavalkade

Vi drar igång en ny livsstilsfestival i år. Var med från början på något som inom ett par tre år kommer att vara Sveriges största elektroniska festival någonsin. Detta händer i Göteborg mellan 13 - 28 maj.

Livsstilsfestivalen sträcker sig över två veckor. Vårt syfte är att ge alla en chans att förkovra sig i vart och hur livsstilen uppstod. Vi kommer att visa dokumentär filmer om vart technon uppsto...d och hur den spred sig till Europa. Dessa filmer kommer vi att visa tillsammas med kontorskollektivet House of Win-Win under tre fredagar i maj. 13/5, 20/5 och 27/5 är de datumen ni skall skriva in i er kalender för att ta med era föräldrar, nära och kära för en liten undervisning.

Vi kommer att avsluta med en cavalkad av elektronisk musik i restaurangen Röda Sten. Detta är på klubben EMC:s treårs dag den 28/5 och eftersom det är det så kommer vi att bjuda er på något utöver det vanliga.

Förvänta er det oförväntade =)

Filmer: TBA

DJ:s TBA

LIVE: TBA

Entré: TBA


www.emcgbg.com


EMC, Electronic Music Cavalkade

We have a new lifestyle festival coming up this year. Be a part of it from the beginning in three years we will be Sweden's biggest electronic festival ever. This happens in Gothenburg, Sweden between May 13 to 28

This lifestyle festival is spread over two weeks. We will show documentary films about where techno originated and how it spread to Europe. These films will showed @ House of Win-Win for three Fridays in May. 13/5, 20/5 and 27/5 are the dates you schould book up for this.

We will fire of with a cavalkad of electronic music in the restaurant Röda Sten. EMC's as a club celebrates three years on saturday 28/5 because of that we will offer you something special.

Expect the unexpected =)

Movies: TBA

DJ's TBA

LIVE: TBA

Entrence: TBA


www.emcgbg.com