Lilith Performance Studio presenterar
Einat Amir (ISR)

Enough About You
Performance: 17 - 19 februari.
Entré: 40 kr.
Förbokning krävs.
Biljett: [email protected]
Plats: Bragegatan 15, Malmö.


Lilith Performance Studio öppnar säsongen 2011 med att visa den Israeliska konstnären Einat Amir.

De senaste åren har vår möjlighet att socialisera förenklats och förändrats dramatiskt, tackvare alla de medier som erbjuder mötestjänster. Vi kan läsa helt okända personers dagböcker och se deras familjealbum långt innan vi får en närmare kontakt. Förutsättningarna för att på förhand bilda sig en uppfattning om vem ”främlingen” är har ökat, och med det möjligheten att rata de vi inte vill ha kontakt med.
Einat Amirs senaste performance ”Enough About You” tangerar detta ämne. På Lilith Performance Studio har hon skapat en sinnlig spelplan och ett observatorium för fysisk blinddate, som styrs efter en förutbestämd mall. I verket undersöker hon mötet som reell handling och som bild, utifrån en i grunden traditionell metod, två personer ansikte mot ansikte.

Einat Amirs arbeten genomsyras av ett stort intresse för samtida sociala och politiska frågeställningar. På ett effektivt sätt ställer hon verkligheten mot fiktionen och låter betraktaren ta en stor del av ansvaret för var gränsen går, genom att skapa valsituationer som denne konfronteras med. Ett exempel på det är hennes verk Ideal Viewer – Phase one, Phase two (2009). En performanceserie i två delar där skådespelare hyrts in via Craigslist (Amerikansk motsvarighet till Blocket) för att improvisera tre olika karaktärer – en gråtande kvinna, en ex-pojkvän och en tolk. Efter att karaktärerna visats upp och deras tjänster marknadsförts på ett galleri och online, får publiken ta över tyglarna och i andra delen av verket själva hyra in karaktärerna till intima, och oförmedlade möten i sina egna hem eller privata sammanhang.


Einat Amir född i Jerusalem, 1979 bor och arbetar i New York främst med video, installationer och performance. Einat Amirs arbeten har visats på bl.a. PS1 Contemporary Art Center, New York; PERFORMA09, New York; Palais De Tokyo, Paris; The Kitchen, New York; VOLTA, Basel; Winzavod Art Center, Moscow; Herzliya Museum of Contemporary Art, Israel; Haifa Museum of Art, Israel; Rosenfeld Gallery, Tel Aviv; CareOf gallery, Milan; Städtische Galerie, Bremen; Digital Art Center, Hulon.


Lilith Performance Studio är Europas första renodlade studio och arena för bildkonstperformance. Lilith Performance Studio skapar nya storskaliga performanceverk från idé till presentation genom att bjuda in bildkonstnärer för att på plats förverkliga performance i ett nära samarbete med studion.

För mer information: [email protected] Tel:+464078997 www.lilithperformancestudio.com