Program - hålls på engelska
Söndag 27 mars
16:00 Diskussion: HBT kultur och HBT-politik i Israel och Sverige
Rona Kenan, Dory Manor, Yair Qedar, Jonas Gardell, Jessica Kolterjahn. Moderator: Lena Einhorn.
Musik: Rona Kenan

Paus
18:00 Diskussion: Homosexualitet och religion
David Lazar, Åke Bonnier. Moderator: Arne Ruth


Måndag 28 mars
18:00 Film: Gay Days by Yair Qedar, Documentary 72min.
19:30 Diskussion: Framväxandet av en hbt-kultur, Outing och hbt-rättigheter i Israel och Sverige de senaste 20 åren. Moderator: Lena Einhorn.
Musik: Rona Kenan.
21:00 Film: Stefan Braun, documentary 65 min.


Stockholms judiska församlings programverksamhet i samarbete med judisk krönika och israels ambassad arrangerar en serie möten där författare, musiker, filmskapare och konstnärer från Europa och Israel träffar sina svenska kollegor. Syftet är att skapa dialog, utbyta idéer och främja samarbete

Första mötet sker i samarbete med Re:Orient och Södra Teatern och handlar om HBTkultur.
I programmet medverkar israeliska och svenska kulturpersonligheter med särskilt intresse för homo-frågor. Tel Aviv betraktas som en fristad för homosexuella. Israel är ett ledande land när det gäller jämställdhet för homosexuella manliga och kvinnliga par med föräldraansvar. Diskussionen kommer att behandla skillnader och likheter i den israeliska, respektive svenska attityden till gaykultur och gaypolitik.
Andra diskussionsfrågor är: Måste gaykulturen nödvändigtvis behandla gayrelaterade frågor? Har en homosexuell konstnär ett särskilt socialt och politiskt ansvar? Är gaykulturen en subkultur eller har den blivit en integrerad del av den allmänna kulturen?
En viktig fråga som kommer att behandlas har att göra med outing dvs att komma ut (att öppet erkänna sin sexuella läggning eller att tvinga någon att erkänna) – ett mycket omdebatterat ämne i Israel de senaste åren. Och förstås den övergripande frågan om homosexualitet och religion.

Medverkande: musikern Rona Kenan, poeten och översättaren Dory Manor, filmaren Yair Qedar, författaren Jonas Gardell, författaren Jessica Kolterjahn, journalisten Arne Ruth, rabbinen David Lazar, prästen Åke Bonnier.
Programmet innehåller musik, textläsning och visning av israeliska filmer.
Moderator: författaren och filmaren Lena Einhorn
Programansvarig och regi : Lizzie Oved Scheja