Center för homorörelsen med en rad olika aktiviteter.