Ett samarbetsprojekt av Hans Isaksson och Gustaf Nordenskiöld.