Seks gutter, seks liv og like mange historier

Hva er kjærlighet? Vi møter noen Malmö-gutter som snakker om sine erfaringer.
En søker kjærlighet på nettet, er en redd for sine følelser, har en blitt kalt
homofil siden barndommen, og for en blir kjærligheten en voldsom opplevelse.

I de senere årene har regissøren Ronny Danielsson gjort flere prosjekter hvor Malmö-beboere har fortalt historier fra sine liv. Mange av historiene har grepet ham sterkt, ikke minst der livet har vært en prøvelse, satt spørsmål ved eller fornektet. Fra seks av disse historiene har dramatikeren Klas Abrahamsson skrevet stykket All We Need Is Love.

Seks skuespillere i en forestilling med bevegelse, dans, og drama. Stykket dreier seg om menn og deres opplevelser av kjærlighet og seksualitet.