"Trästycket" är ett projekt och performance som undersöker nya områden inom dansen som uttryck. Projektet arbetar med materialitet i relation till konstnärligt utövande med fokus på tid och form.