"À une raison" er en performance uden en historie. Men en performance, der befinder sig i gabet mellem den strukturelle forenkling mellem virkelighedens kaos.