"À une raison" är en performance som inte berättar en historia utan som befinner sig i glappet mellan förenklingens struktur och verklighetens kaos.