Utställning om hbtq-konst och liv i samband med Kulturhuvudstadsåret i Tallinn. Utställningen är även en del av Baltic Pride som hålls i juni månad.