Se Göteborgs konstmusems samlingar ur ett queerperspektiv