Foredrag af Claus Møller: LGBTQ spørgsmål i lyset af det tredje Testamente

I Thomasevangeliet omtales en seksuel forvandling af ord tilskrevet Jesus. "Når l gør de To til En, og l gør det indvendige lig det ydre, og det ydre som det indvendige, og det øvre som det nedre, og når i gør det mandlige ikke mandligt og det kvindelige ikke kvindeligt... så må du gå ind i (Riget). "
Tredie Testamente forklarer denne proces.