Föredrag av Claus Möller: HBTQ-frågorna i ljuset av Tredje testamentet

I Tomasevangeliet omtalas en sexuell förvandling med ord som tillskrivs Jesus. ”När ni gör det som är två till ett, och när ni gör det inre likt det yttre och det yttre likt det inre och det övre likt det undre, och när ni gör det manliga och det kvinnliga till ett enda, så att det manliga inte är manligt och det kvinnliga inte är kvinnligt..., då skall ni gå in i (riket).” Tredje Testamentet förklarar denna process.